W dniu 02 czerwca br. odbył się w naszej szkole Dzień Przedsiębiorczości, pod nazwą:    

„KIERUNKI ROZWOJU ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU” .

W tym dniu po przywitaniu gości i uczniów przez Panią Dyrektor mgr Sylwię Tkocz, uczniowie klas I a i Ic Technikum Elektronicznego o specjalności technik organizacji reklamy wzięli udział w warsztatach nt.: „Planowania przyszłości finansowej”„Autoprezentacji i wystąpień publicznych”. Warsztaty prowadzone zostały przez wykładowców Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie w osobach Arkadiusz Wawreczko i Krzysztof Bergier. Po zakończonych warsztatach odbył się konkurs na najlepszą prezentacje multimedialną na temat odpowiedzialnego biznesu. W konkursie tym pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Gara z klasy IIc Technikum Elektronicznego o specjalności technik organizacji reklamy, a dwa drugie miejsca zajęły jej koleżanki Angelika Gapińska z klasy II c i Aleksandra Brzezińska z klasy II a.