chrzest

 

W miniony czwartek rozpoczęły się ogólnopolskie uroczystości upamiętniające ważny epizod z dziejów Polski, jakim było przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I wraz z jego poddanymi w 966 roku, co pociągnęło za sobą chrystianizację Polski i wciągnięcie jej
w krąg państw kultury łacińskiej. Również i w naszej szkole nie zapomniano o tej rocznicy, czego dowodem jest aktywny udział uczniów w mini teście historycznym, który poświęcony został Polsce wczesnopiastowskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemu chrztu Polski. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów spośród których najlepszym okazał się Franciszek Kamiński z klasy IB.

mgr Piotr Płonka