W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny         „Geo-Planeta”, w którym wzięło udział 13 uczniów z klasy IVa.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej  w Warszawie.

Celem Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy
z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno
w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym).

mgr Agnieszka Kasperczyk