W tym roku obchodziliśmy Dzień Świętego Walentego w piątek 12 lutego.

W kalendarzu liturgicznym św. Walenty, od którego imienia pochodzi nazwa święta, został ogłoszony patronem zakochanych już w 1496 r. przez papieża Aleksandra VI.

Święty Walenty żył w Terni, dzisiejszej włoskiej Umbrii. Niektóre źródła podają, że z wykształcenia był lekarzem, ale porzucił swój zawód i został rzymskim kapłanem. Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego Rzym był uwikłany w krwawe i niepopularne wojny do tego stopnia, że mężczyźni nie chcieli wstępować do wojska. Cesarz uznał, że powodem takiego postępowania była ich niechęć do opuszczania swoich narzeczonych i żon.

Dlatego odwołał wszystkie planowane zaręczyny i śluby. Kapłan Walenty pomagał parom, które pobierały się potajemnie. W końcu został zatrzymany przez prefekta Rzymu i poddany procesowi polegającemu na wymuszeniu siłą zaparcia się Chrystusa.

Świętego Walentego bito kijami, a kiedy nie przyniosło to rezultatów kazano go ściąć. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku. Święto Zakochanych w dniu 14 lutego jest obchodzone przez ponad 500 lat.

W tym roku w naszej szkole organizatorami obchodów „Walentynek” byli nauczyciele: Magda Ślusarczyk i Janina Kawalec.  Dzielnie pomagali im uczniowie klasy 1A a szczególnie Marzena Chaś, Aleksandra Kobyłecka i Magdalena Szustak.

Wyżej wymienione uczennice przygotowały piękne okienne ozdoby oraz inne dekoracje, za które wszyscy jesteśmy im bardzo wdzięczni. Nasi uczniowie licznie współuczestniczyli w obchodach tego radosnego dnia, chętnie składali sobie ustne i pisemne życzenia, które zostawiali w specjalnie przygotowanym na ten cel ozdobnym pudelku.

Później życzenia walentynkowe zostały dostarczone ich odbiorcom.   Dla wszystkich był to bardzo miły dzień.

mgr Janina Kawalec