imagesCYBER

W ramach profilaktyki dotyczącej bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, która wpisuje się w zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej mające na celu zabezpieczenie uczniów  przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju , podjęto następujące działania:

– warsztaty dla uczniów dotyczące prześladowania i przeciwdziałania przemocy, przeprowadzone przez psycholog mgr Joannę Wolnik;

– spotkanie dla rodziców uczniów z udziałem pedagoga szkolnego mgr Justyny Pytel oraz przedstawiciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie mgr Wiesławy Bocian – Misztal;

– szkolenie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli pn.„Psychomanipulacja w grach”  przeprowadzone przez przedstawiciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie mgr Aleksandrę Grudzień;

– opracowanie wraz z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie  i udostępnienie materiałów dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu;

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie na stronach:

www.dyżurnet.pl

www.ore.edu.pl

www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl

www.saferinternet.pl

www.plikifolder.pl

www.cyfrowobezpieczni.pl

www.cybernauci.edu.pl

imagesCYBER 3