,,Biblioteka. Oczywiście!”

0
331

W dniu 08.06.2017 r. w ramach XIV edycji  programu Tydzień Bibliotek pod hasłem  ,,Biblioteka. Oczywiście!” uczniowie ZSTiO nr 1 w Chorzowie uczestniczyli w warsztatach w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach ,Filia w Chorzowie. Głównym celem tych warsztatów było  podkreślanie roli czytania i bibliotek  w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.