26 października 2015 r. w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół, które wezmą udział 16 grudnia w „Biegu Dziewięciu Górników”. Tego dnia 300 uczniów z 30 szkół województwa śląskiego – w tym także
i z naszej szkoły – pobiegnie by spotkać się wspólnie przy Pomniku – Krzyżu.
Dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK każdy z uczestników oraz opiekunów będzie ubrany w koszulkę z wizerunkiem jednego z górników zastrzelonych podczas pacyfikacji kopalni Wujek w stanie wojennym. W tym roku wraz z uczniami pobiegną
Pani profesor Agnieszka Kasperczyk oraz Pan profesor Piotr Płonka. Górnikiem,
którego pamięć chcą uczcić będzie Zenon Zając.

mgr Piotr Płonka