Już po raz kolejny młodzież naszej szkoły wzięła udział  w Chorzowskim Festiwalu Nauki, który w bieżącym roku  nosi  tytuł: „Gra – Technika – Efekt”. Uczniowie klasy IV a skorzystali z  oferty  Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego  im. Mikołaja Kopernika w i mieli możliwość przeżycia fascynującego spotkania  Wszechświatem jak również zgłębić tajniki sejsmologii.

O godzinie  10:00 uczniowie zapoznali się z wystawą: „Struktura Wszechświata – odległości i ich pomiar”. Zajęcia poprowadził Pan mgr Stefan Janta, wicedyrektor Planetarium Śląskiego. Uczniowie dowiedzieli się, że poznanie struktury Wszechświata możliwe było dopiero wtedy, gdy poznaliśmy rozmiary ciał niebieskich oraz odległości jakie nas od nich dzielą.  Uzyskali również odpowiedź na pytanie: „Jak zmierzyć coś co jest tak wielkie, że jego rozmiary nie mieszczą się w naszych ziemskich pojęciach?” Zdali sobie sprawę również z tego, że odległość wyrażona w ziemskich jednostkach przestaje mieć dla nas sens. Historia astronomii, to historia pomiarów.

Kolejnym punktem były: „Wstrząsy sejsmiczne – Hades z Hefajstosem grają w kości?”.       W stacji sejsmologicznej prowadzący Pan mgr Jacek Szczepanik przybliżył uczestnikom  mechanizm powstawania trzęsień Ziemi: „Gdy dwie płyty tektoniczne napierają na siebie (strefy subdukcji), rozsuwają się od siebie (strefy ryftowe), albo przesuwają się równolegle względem siebie (uskoki transformacyjne) – powstają naprężenia, które nagle rozładowują się poprzez jeden wstrząs sejsmiczny. To tak jak z wyginaniem linijki, naprężamy ją powoli aż do pewnego momentu w którym linijka pęka, to uwalnia sporo energii …”

W sali Planetarium uczniowie uczestniczyli w wydarzeniu zatytułowanym: „O zaćmieniach i nie tylko” – Układ Słoneczny z zewnątrz. Spojrzeli  na sferę niebieską i jej elementy (równik niebieski, południk niebieski, ekliptyka, oś świata). Poznali prawa Keplera, zobaczyli  Układ Słoneczny z zewnątrz, prześledzili ruchy Księżyca i planet, a także zaćmienia i zakrycia księżyców galileuszowych.

Uczniowie mieli możliwość przekonać się, jak bardzo inspirujące i fascynujące jest obcowanie z wiedzą, bowiem mądrość jest córką doświadczenia. Nie wystarczy więc dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. Istotą jest wykorzystanie swoich umiejętności i twórcze zastosowanie ich w życiu.

 

Agnieszka Kasperczyk