W dniu 25 czerwca br. uczniowie klasy I a Techniku Elektronicznego o specjalności technik organizacji reklamy wraz z panią dr Bogumiłą Smolorz, na zaproszenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach z okazji jej 15-lecia działania na rynku wzięli udział w Debacie Oksfordzkiej nt.:

„Czy system bezpieczeństwa pracy jest skuteczny?”

Przedmiotem Debaty uczelnianej była dyskusja pomiędzy  pracownikami naukowymi, pracodawcami oraz przedstawicielami różnych organizacji województwa śląskiego, w tym Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach na temat unormowań prawnych stanu bhp w Polsce i  przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  w różnych organizacjach, w tym szkołach.

Debata wśród uczniów naszej szkoły cieszyła się dużym zainteresowaniem z uwagi na ciekawą formę  przekazania wiedzy na temat systemu bhp  obowiązującego w naszym kraju i zbiegła się  z realizowanym w naszej szkole programem edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach pt. „Kultura bezpieczeństwa”.