W dniu 04.12.2015 r. odbył  się Dzień Wolontariatu w ZSTiO nr 1 w Chorzowie.

Od  godz. 10.35-12.20 w auli szkoły odbyła  się konferencja pt. ,,Transplantacja-jestem na tak”.
Organizatorem  konferencji  była Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Program konferencji był następujący :

1). Kto może być dawcą, kim są biorcy przeszczepu, czy problem transplantacji nas dotyczy? dr med. Sylwia Sekta, koordynator regionalny POLTRANSPLANT .

2). Transplantacje serca i płuc, nerek, wątroby i trzustki na Śląsku dr med. Sylwia Sekta, koordynator regionalny POLTRANSPLANT, Szpital Kliniczny im. Mielęckiego w Katowicach, mgr Bogumiła Król, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

3).Pacjent po transplantacji narządu – relacja własnych doświadczeń.

4). Projekcja filmu ,,Historia pewnego serca” .

W konferencji  uczestniczyły  następujące klasy :3b,3c,3a, 2a,4a i 1c.

mgr Magdalena Wojtowicz