13 kwietnia br. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli programu profilaktycznego EXIT TOUR.

Celem programu była edukacja młodzieży w kierunku zdrowego stylu życia oraz umiejętności rozwiązywania codziennych problemów. Oprócz świetnych wykładów dotyczących tematyki uzależnień, agresywnych zachowań, zdrowych zachowań seksualnych, zagrożeń handlu ludźmi odbył się koncert anglojęzycznego zespołu.

Uczniowie uczestniczyli również w wykładzie prowadzonym w języku angielskim, który dotyczył „Wyborów życiowych”. Dzień ten na długo zostanie w naszej pamięci.