Miniony tydzień (16 – 22 listopada) był Tygodniem Edukacji Globalnej. Nauczyciele poruszali na lekcjach tematykę dotyczącą sprawiedliwego handlu i zmian klimatycznych. Uczniowie dyskutowali wymieniając swoje poglądy i szukając nowych pomysłów
do działania. Wzięliśmy też udział w ogólnopolskim konkursie internetowym „Szkoła Globalna – Szkołą Rozwoju”.

Wystartowaliśmy również w Grze Miejskiej „Fair Train”, która odbywała się na terenie Katowic. Gra, nad którą patronat honorowy objęli Poseł do Parlamentu Europejskiego
dr Jan Olbrycht oraz Śląski Kurator Oświaty, miała na celu propagowanie tematyki
z zakresu edukacji globalnej. Naszą drużynę stanowiły trzy osoby – uczniowie: Monika Podgórska, Kamil Michalski oraz opiekun: mgr Ewa Szromek. Mieliśmy dotrzeć
do wszystkich zaznaczonych na mapie punktów i wykonać tam konkretne polecenia. Spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi, z którymi mogliśmy wymienić poglądy, korzystaliśmy
z wielu źródeł informacji poszukując rozwiązań wyznaczonych zadań i wspaniale się bawiliśmy szukając sposobów pokonania napotkanych problemów.

mgr Ewa Szromek