W ostatnią środę, 9 grudnia, klasy technikum Górnictwa podziemnego i Organizacji reklamy, prezentowały swoje kierunki podczas Dnia Branżowego. Na prelekcje i pokazy zaproszeni zostali przedstawiciele Chorzowskich gimnazjów oraz goście: Dyrektor do spraw szkolenia KWK „Wujek” -Waldemar Kuśnierczyk, Prodziekan ds. studenckich Politechniki Śląskiej Wydziału Górnictwa i Geologii – Sergiusz Boron, Dyrektor Instytutu Technologii Innowacyjnych EMAG – Stanisław Treczek i   Dyrektor Poradni Pedagogicznej w Chorzowie – Irena Świerczyńska. Prezentacje poszczególnych zawodów uświetnił swoim monologiem Marek Sołtysek.