25 listopada w bibliotece spotkali się po raz pierwszy w tym roku szkolnym członkowie  Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego, który jest prowadzony przez Panią Magdalenę Wojtowicz i Pana Piotra Płonkę. Na spotkanie przybyli zarówno „starzy” członkowie jak i nowi, którzy szybko zintegrowali się z grupą. Do Klubu dołączyła także Pani psycholog Joanna Wolnik. Tym razem tematem dyskusji było „Pokonywanie własnych granic”. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, czy w życiu lepiej jest iść wyznaczoną ścieżką czy poznawać nieznane? Asumpt do dyskusji dała książka Beaty Pawlikowskiej „Blondynka na Orinoko”, a także film z udziałem autorki, w którym opowiedziała, dlaczego nie boi się zmian w swoim życiu. Oczywiście dyskusja była bardzo ożywiona – dzielono się swoimi przemyśleniami,
a także doświadczeniami oraz przeżyciami. Spotkanie zakończyło się przyznaniem racji słowom B. Pawlikowskiej, że „Wolność jest kwestią wyboru (…) najbardziej trwała niewola znajduje się w twoich myślach. Nie w korporacji, w pracy czy zobowiązaniach. W twoim własnym sposobie myślenia. I tylko to wystarczy zmienić. I wtedy właśnie możliwe staje się to, co wydawało się niewykonalne…”.

mgr Piotr Płonka

1 2