W minionym tygodniu w ramach Tygodnia Nauk Humanistycznych Pan Piotr Płonka wraz       z uczniami wzięli udział w szeregu wydarzeń związanych z przedmiotami: historią, wiedzą    o społeczeństwie i wiedzą o kulturze.

We wtorek 13 marca odbyło się wyjście do Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie uczniowie zwiedzili wystawy: Galerię sztuki polskiej XIX, XX i XXI wieku, Galerię plastyki nieprofesjonalnej, Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości,   Galerię śląskiej sztuki sakralnej oraz Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów.

W środę klasy 2A i 2B uczestniczyły w warsztatach Protokół dyplomatyczny, które prowadził Pan Adam Folek z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Uczniowie zostali zaznajomieni z historią protokołu dyplomatycznego oraz podstawowymi zasadami jakie obowiązują w międzynarodowych relacjach dyplomatycznych. Na koniec uczniowie pracując w grupach z dużym zaangażowaniem przygotowali scenki, które prezentowały między innymi sposoby powitań polityków czy usadzanie wysokich rangą   gości przy stole.

Miało miejsce także wyjście 40 uczniów do kina Grajfka na seans filmu „Carte blanche, który opowiadał o życiu nauczyciela historii z lubelskiego liceum, który zaczął stopniowo tracić wzrok i ukrył ten fakt przed przełożonymi, aby zachować pracę i doprowadzić do matury swoją klasę.

Wszystkie opisane wydarzenia spotkały się z zainteresowaniem uczniów, co pokazuje,       że w szkole technicznej przedmioty humanistyczne odgrywają także ważną rolę i cieszą się sympatią uczniów.