Zgodnie z wieloletnią tradycją w wigilię ferii świątecznych radowaliśmy się szkolnymi jasełkami. Ich przesłanie pozostaje niezmienne: Boże Narodzenie to naoczny dowód zwracania się natury ludzkiej w stronę wzniosłości. To ciekawe, ale za każdym razem odkrycie tego faktu wywołuje zaskoczenie i zdumienie. Boże Narodzenie w Betlejem,
ale także to, które urzeczywistnia każdy akt dobroci okazywanej słowem, myślą, gestem, poświęceniem spowalnia i wstrzymuje napędzaną rozmaitymi egoizmami machinę cywilizacji i arogancji, pozornego postępu i fałszywych wartości. Przed dwoma tysiącami lat oznaką egoizmu były zamknięte drzwi ludzkich siedzib i chłód betlejemskiej groty. Dzisiaj także problemem jest zamknięcie. Zadanie, które nas czeka, sprowadzić można do odważnego wychodzenia ku innym. Tak jak przed laty rolę autorytetu sprawczego wypełnił dialog powszechnie znanych Archaniołów: Michała i Gabriela. Na tle rozmowy toczonej na szczycie nasze ludzkie sprawy jawią się tak, jakby ich w ogóle nie było: skleroza ojców i mężów, arogancja podmiotów władzy i biznesu, bezideowość młodego pokolenia, alkoholizm i inne choroby społeczne. W te właśnie sprawy wkraczają z Nowiną Aniołowie. Michał chciałby zapewne po swojemu, czyli po rycersku… Gabriel, wiedząc, że człowiekowi współczesnemu pomógłby jedynie wstrząs ostateczny, przekonuje go inną propozycją. Miejsce ogólnej wesołości powinna zastąpić obecność; rozumna, wyrafinowana obecność. Aktorom udało
się tę myśl wszystkim zebranym uzmysłowić. Gabriel odwiedza osiedlowych młodzieńców, aby z nim o Panu Bogu porapować, za chwilę Archaniołowie wcielą się w japońskich biznesmenów, następnie będą dyskretnie towarzyszyć rodzinie z problem alkoholowym
w drodze na Pasterkę.
Ten sugestywny przekaz był czytelny i spójny. Najlepszym podsumowaniem okazały
się słowa polskich kolęd. W nich rozbrzmiewa jednocześnie tajemnica i prostota. Przyjęcia
do serca Nowiny życzymy każdemu, kto odwiedza to miejsce. Wesołych, spokojnych, zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016!
mgr Grzegorz Hajkowski