Tydzień Nauk Humanistycznych: komórkowy konkurs wiedzy o kulturze

We wtorek 28.03.2017 r. na drugiej godzinie lekcyjnej odbył się mobilny konkurs wiedzy o kulturze. Uczniowie z równych klas przystąpili do interaktywnego quizu składającego się z 40 pytań dotyczących różnych dziedzin kultury – m.in. malarstwa, muzyki, kina, gwiazd popkultury czy kultury wybranych krajów. Uczestnicy odpowiadali na pytania wyświetlane poprzez stronę internetową Kahoot! naciskając wybrany symbol odpowiedzi w swoim telefonie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Pani Wicedyrektor.

Zwycięzcą został Michał Wieszała z klasy 1B, zaś obok niego na podium stanęli: Justyna Staszczuk i Weronika Parkieta z klasy 2C na II miejscu oraz Krzysztof Chromy z klasy 2C na miejscu III.

3 6 9 5 1 8 4 2 10 7