Dzień poświęcony rozpowszechnieniu nowej ogólnopolskiej  kampanii   realizowanej  przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”.

Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek.

Koordynator kampanii: pedagog szkolny mgr Justyna Pytel

 

4 godzina lekcyjna – klasa II c TE, pokój nauczycielski, spotkanie
z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Wydział Prewencji.

5 godzina lekcyjna – klasa II ś/e ZSZ , pokój nauczycielski, spotkanie
z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Wydział Prewencji.

6 godzina lekcyjna – klasa IV b TE, pokój nauczycielski, spotkanie
z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Wydział Prewencji.

Tematyka: „Kierowanie pojazdem pod wpływem środków
psychoaktywnych – prawne aspekty”.