„Minerals Day”

0
144

20 października 2017r. uczniowie kl. IVa pod opieką mgr Ewy Szromek wybrali się  na Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, aby wziąć udział  w wydarzeniu o nazwie „Minerals Day” pod hasłem „If it can’t be grown, it must be mined…” („Jeśli nie można czegoś wyhodować, trzeba to wydobyć”).

Wysłuchaliśmy wykładu przewodniego na temat surowców mineralnych przedstawionego przez dr inż. G. Smolnika, a następnie uczestniczyliśmy w pokazie „Naturalne sorbenty        w służbie człowieka” zaprezentowanym przez dr hab. inż. M. Lutyńskiego, a sześciu uczniów brało udział w grze fabularnej odkrywając bogactwa mineralne ziemi i zajmując trzecie miejsce.

Uczniowie byli zainteresowani, tym bardziej, że mogli aktywnie uczestniczyć w tych zajęciach i dowiedzieć się czegoś nowego. Być może w przyszłości będą kontynuować naukę na tym właśnie wydziale.

mgr Ewa Szromek