Z przyjemnością informuję, że wniosek w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w roku 2017 został pozytywnie rozpatrzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i od nowego roku szkolnego nasza szkoła realizować będzie projekt „Mój zawód w praktyce”. Projekt przeznaczony jest dla obecnych klas 2-gich na kierunkach: technik informatyk, technik elektronik i technik organizacji reklamy (w roku szkolnym 2017/2018 klas 3-cich). Kwota przyznanego finansowania to

103 399,00 euro.

 

Jednocześnie informuję, że kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  1. znajomość języka angielskiego na poziomie min. A2 (test sprawdzający)
  2. średnia ocena z przedmiotów za rok szkolny 2016/2017 min. 3,0
  3. ocena z zachowania min. poprawna za rok szkolny 2016/2017
  4. pozytywna opinia instruktora praktycznej nauki zawodu i wychowawcy
  5. procent frekwencji min. 79% za rok szkolny 2016/2017

 

Ps. Proszę brać się do roboty bo słoneczna Italia czekaJ