Dnia 17 marca 2016 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie reprezentowanym przez a Cechem Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie.