W czwartek, w przeddzień Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości odbył się w naszej szkole uroczysty apel, podczas którego uczniowie pod opieką p. Dworaczyk, p. Kurzyniewskiej i p. Płonki wystawili przedstawienie „Nasza Niepodległa”. Uczniowie przypomnieli w nim wydarzenia związane z odzyskaniem przez państwo polskie niepodległości po wielu latach zaborów, upokorzeń i krzywd.