12 lutego 4 i 3 klasy Technikum napisały próbną maturę z języka angielskiego. Dla klas maturalnych było to kolejne podejście umożliwiające sprawdzenie swojej wiedzy na mniej niż 100 dni przed prawdziwą maturą. Natomiast dla klas 3-cich było to nowe doświadczenie.
Takie sprawdzenie wiedzy wśród uczniów najstarszych klas w szkole ma na celu, oprócz oczywistego – ocenienia stanu ich wiedzy,   zmobilizowanie ich  do dalszej pracy.
mgr Agnieszka Flaczek