Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wczoraj w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji wziął udział w uroczystości wręczenia placówkom oświatowym Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Koncentruje się on przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia wśród uczniów, ich rodziców i otoczeniu szkolnym.

Dotychczas certyfikaty otrzymało 175 szkół i placówek oświatowych w całej Polsce. W środę dołączyło do nich 35 kolejnych.Jedną z tych 35 szkół była NASZA SZKOŁA.

Krajowy certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. Obecnie w Polsce program rozwijany jest we wszystkich województwach. Do sieci szkół promujących zdrowie należy ponad 3 tys. placówek.

Udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do projektu podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie analizy wyników formułuje się priorytetowe problemy oraz planuje konkretne aktywności. Każda szkoła promująca zdrowie wyznacza własne cele i określa zadania do realizacji.
Pani Dyrektor Sylwia Tkocz wraz z koordynatorami programu panią Barbarą Borutą i panią Agnieszką Duszą z rąk Podsekretarza Stanu w MEN Macieja Kopcia odebrały Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej przyznany naszej Szkole na 5 lat.
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułTydzień Matematyki
Następny artykułŚLĄSKA LIGA BIZNESU Z GWSP