Dnia 04.10.2017r. starsi koledzy postanowili powitać uczniów klas pierwszych w naszej szkole. Na ten czas aula szkolna przeobraziła się w poligon wojskowy, pierwszoklasiści w rekrutów, uczniowie klas starszych w oficerów, a nauczyciele w sztab dowodzący. Nawet Pani Dyrektor musiała przybrać mundur i została Generałem Szkoły. Przygotowano liczne konkurencje m.in. opracowanie hymnu i sztandaru klasy, musztra, wykonanie czołgu, a także konkurs wiedzy o szkole i uczących w niej nauczycielach. Również wychowawcy klas pierwszych musieli wykazać się wiedzą o uczniach swojej klasy w myśl zasady, że dobry dowódca wie wszystko o swojej kompanii. Wszystkie klasy I spisały się doskonale, a największą liczę punktów zdobyła klasa I se  wygrywając słodką nagrodę. Na zakończenie odbyło się oficjalne ślubowanie oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów. Dziękujemy przedstawicielom samorządu szkolnego, uczniom klasy III se, którzy pod okiem psychologa szkolnego przygotowali uroczystość.