Reforma oświaty

Informacje na temat przeprowadzanej reformy oświaty znajdują się
na poniższych stronach internetowych:
Ministerstwa Edukacji Narodowej
http://reformaedukacji.men.gov.pl/
Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014
Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura „Dobra szkoła”
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
List Ministra do Dyrektorów i Nauczycieli
List Ministra do Rodziców
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców