IX Chorzowski Festiwal Nauki

Impreza towarzysząca w ZSTiO nr 1 w Chorzowie

„Rewolucja w szkolnictwie zawodowym”

Dnia 23 marca br. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im Wojciecha Korfantego w Chorzowie odbyła się impreza towarzysząca IX edycji Chorzowskiego Festiwalu Nauki. Spotkanie „Rewolucja w szkolnictwie zawodowym” nawiązywało do głównego hasła tegorocznej edycji festiwalu „Przemiany i przełomy” i dotyczyło planowanych od nowego roku szkolnego 2017/ 2018 zmian w polskim systemie oświaty.   Zebranych licznie gości, wśród których dominowali gimnazjaliści chorzowskich placówek oświatowych, powitała Dyrektor Pani mgr Sylwia Tkocz. Pani Dyrektor nawiązała do reformy oświaty i jej zmian  dla poszczególnych typów szkół. Dzięki kolejnym wystąpieniom Nauczycieli, Uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie gimnazjaliści dowiedzieli się o zmianach, które będą ich czekać od nowego roku szkolnego.  Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Zastępca Prezydenta d/s Społecznych Miasta Chorzów Pan mgr Wiesław Ciężkowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów Pani mgr Beata Kabza, Pan Paweł Chlebowski ze Śląskiego Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Pan Jerzy Watoła – Prezes Auto – Atut Citroen sp. z . o. o. w Chorzowie. Dzięki spotkaniu chorzowscy gimnazjaliści mieli możliwość poznać bogatą ofertę edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego chorzowskich placówek oświatowych. Należy nadmienić, iż impreza została zwieńczona podpisaniem porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie a Śląskim Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji. Na podstawie zawartej umowy, uczniowie nowo otwieranego kierunku kształcenia: technik chłodnictwa i klimatyzacji, będą mogli odbywać praktyki zawodowe w renomowanym zakładzie pracy.