12 września 2017r. uczniowie maturalnej klasy IVc uczestniczyli w „Salonie Maturzystów 2017” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Brali oni udział w wykładzie na temat procedur egzaminu maturalnego, który prowadzony był przez przedstawiciela Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz wykładach dotyczących ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych.
Zapoznali się też z ofertą studiów prezentowaną przez wyższe uczelnie – była to dla młodzieży okazja do zapoznania się z zasadami rekrutacji, kierunkami studiów i warunkami studiowania.
Należy mieć nadzieję, że uzyskane na wykładach wskazówki uczniowie będą mogli wykorzystać przy prezentacji maturalnej z języka polskiego oraz w trakcie pozostałych egzaminów, a zapoznanie z ofertą edukacyjną pomoże im podjąć jak najlepszą decyzję związaną z dalszym kierunkiem kształcenia.
mgr Ewa Szromek