W dniach  17 – 18 września br. klasy 4a oraz  4c pod opieką wychowawców p. Roberta Wysoczańskiego i p. Barbary Boruty wzięli  udział w Śląskim Salonie Maturzystów „Perspektywy 2018”.

Śląski Salon Maturzystów odbywał się na terenie Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach i był skierowany do tegorocznych maturzystów, stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia. W związku z tym, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną śląskich szkół wyższych, jak również z zasadami i warunkami przebiegu egzaminów maturalnych, zdawanych zarówno w zakresie podstawowym, jak też rozszerzonym.

Mamy nadzieję, że udział klas maturalnych w opisanym przedsięwzięciu, przyczyni się do pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości oraz znacznie ułatwi wybór wymarzonego kierunku studiów.

Życzymy powodzenia!

mgr Robert Wysoczański