W dniach 11-17 kwietnia w naszej szkole odbywa się spotkanie młodzieży w ramach projektu „SHS: sporty, healthy, safe” programu Erasmus+. Gośćmi są uczniowie       i nauczyciele ze szkół partnerskich Istituto Istruzione Secondaria „Cesare Baronio”    w Sora we Włoszech i Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” z Osica de Sus w Rumunii. Oprócz zajęć projektowych, które obejmują realizację założonych celów dotyczących tematyki sportu, bezpieczeństwa i zdrowia są też wycieczki dydaktyczne do muzeum w Auschwitz i Krakowa.