Spotkanie z pracownikami firmy „ArcelorMittal”

0
950

Dnia 30 października br. w Cinema City „Punkt 44” w Katowicach, odbyło się interesujące spotkanie uczniów ZSTiO nr 1 w Chorzowie z pracownikami firmy „ArcelorMittal”. Uczniowie Naszej szkoły wysłuchali prelekcji dotyczącej zastosowania stali w życiu codziennym, sposobów jej wytwarzania i dystrybucji, mieli również możliwość poznania specyfiki tej branży przemysłu. Prelekcja została wzbogacona treściami związanymi
z przedsiębiorczością oraz funkcjonowaniem rynku pracy, zwłaszcza w kontekście współpracy wymienionej korporacji z Naszą szkołą. Na zakończenie prelekcji, ogłoszono konkurs na najbardziej ciekawy film, dotyczący zastosowania stali w życiu codziennym, w ramach projektu pn. „zainSTALujsie.pl”.

Po wygłoszonej prelekcji, uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami, zostali zaproszeni na wspólną projekcję filmu pt. „Marsjanin”.

Pracownikom firmy „ArcelorMittal”, wychowawcom i opiekunom klas  oraz wszystkim przybyłym na spotkanie uczniom dziękujemy, licząc na dalszą, owocną współpracę.

 

mgr Robert Wysoczański