Brak lub niedobór wody, a także jej stale pogarszająca się jakość, w największym stopniu dotykają społeczeństw najbiedniejszych, przede wszystkim kobiet i dzieci. Przewidywany wzrost populacji świata z 7 do 9 miliardów w 2050 roku spowoduje dalszy wzrost zapotrzebowania na produkty rolnicze o około 20 procent, a także na energię elektryczną o około 60 procent. Wszystko to wiązać się będzie z jeszcze większym zapotrzebowaniem na wodę.

Jak co roku, w naszej szkole odbyły  się obchody Światowego Dnia Wody.  Od 21 marca do 23 marca zostały przeprowadzone   zajęcia  edukacyjne w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Uczniowie klas pierwszych  wzięli udział w warsztatach zatytułowanych: ”Woda jako prawo człowieka”. Określali ile zużywają wody do podstawowych czynności, które wykonują podczas dnia, zastanawiali się w jaki sposób oszczędnie gospodarować wodą, dowiedzieli się jaką ilość wody zużywają codziennie mieszkańcy różnych krajów na świecie.

Zorganizowany został również konkurs na komiks pt.: „Droga po wodę”.  Najlepszą prace wykonała Agnieszka Sobczak uczennica klasy IVa.

mgr Agnieszka Kasperczyk