W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który w tym roku obchodzony jest 13 – 17 listopada, zostały zorganizowane warsztaty z tego tematu. Przeprowadziła je Pani Małgorzata Kiełek z Młodzieżowego Centrum Kariery w Katowicach, a uczestniczyły w nich dwie klasy czwarte technikum oraz  trzecia klasa szkoły zawodowej. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z cechami osób przedsiębiorczych i mogli wypróbować w praktyce, czy sami ten zestaw cech posiadają.