16.02.2017r. w czwartym dniu Tygodnia Świadomości Profilaktycznej odbyły się warsztaty pt. „Sztuka dokonywania wyborów – kształtowanie wartości i postaw pozytywnych” prowadzone przez psycholog mgr Joannę Wolnik i pedagog mgr Wiesławę Bocian – Misztal z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chorzowie. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy I b technikum.

Równocześnie odbywały się zajęcia prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, dotyczące profilaktyk i ochrony pracy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez przekazanie im wiadomości o bezpieczeństwie pracy i przysługujących prawach pracowniczych. Udział wzięły klasy I i III szkoły zawodowej oraz klasa II technikum.

20170216_101239 20170216_101102 20170216_100836 20170216_093021 20170216_092140