Obecny tydzień (14 – 20 listopada) to Tydzień Edukacji Globalnej. Nauczyciele poruszali na lekcjach tematykę dotyczącą sprawiedliwego handlu i zmian klimatycznych. Uczniowie dyskutowali wymieniając swoje poglądy i szukając nowych pomysłów do działania.

Wystartowaliśmy również w Grze Miejskiej „Fair Train”, która odbywała się na terenie Katowic. Gra, nad którą patronat honorowy objęli Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht, Śląski Kurator Oświaty i Prezydenci kilku śląskich miast, w tym Chorzowa, miała       na celu, jak zawsze, propagowanie tematyki z zakresu edukacji globalnej, zwrócenie uwagi uczestników na globalne wyzwania i problemy oraz skłonienie do poszukiwania ich rozwiązań. Naszą drużynę stanowiły trzy osoby – uczniowie kl. Ib Oskar Dolega i Albert Marek oraz opiekun: mgr Ewa Szromek. Mieliśmy dotrzeć do wszystkich zaznaczonych na mapie punktów i wykonać tam konkretne polecenia. Spędziliśmy cały dzień biegając na świeżym powietrzu, niestety pogoda nam nie dopisała i w większości mokliśmy, ale spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi, z którymi mogliśmy wymienić poglądy, korzystaliśmy z wielu źródeł informacji poszukując rozwiązań wyznaczonych zadań i wspaniale się bawiliśmy szukając sposobów pokonania napotkanych problemów.