W tym tygodniu rozpoczął się w naszej szkole Tydzień Nauk Humanistycznych, którego pomysłodawcami są: p. Dworaczyk, p. Wojtowicz, p. Kurzyniewska, p. Hajkowski, p. Płonka i p. Fels.
Inauguracja TNH nastąpiła o godzinie 8.00, kiedy uczniowie wraz z nauczycielami odtańczyli poloneza na wszystkich piętrach szkoły.
Na 4 godzinie lekcyjnej klasy 1A, 2A oraz 2B wzięły udział w wykładzie historycznym: „Król szuka żony. Plany matrymonialne i ich realizacja na przykładzie Zygmunta III Wazy”, który został wygłoszony przez pracownika naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panią doktor Aleksandrę Barwicką. Prelegentka w sposób niezwykle żywy i barwny opisała historie małżeństw króla oraz ciekawe fakty z zakresu sztuki miłości epoki nowożytnej.
Uczniowie klasy 3C odbyli zaś wycieczkę do Kościoła Ewangelickiego im. Marcina Lutra w Chorzowie, gdzie oprócz zwiedzenia odbyli zajęcia poświęcone postaci Marcina Lutra, jego wkładu w reformację oraz historii i głównym założeniom ewangelizmu.