Dzień trzeci: 15.02.2017r.

2  oraz 3 godzina lekcyjna – klasy IV a TE , sala 212, spotkanie
z przedstawicielem Stowarzyszenia „POMOC”.

Tematyka: „Handel ludźmi. Bezpieczna praca za granicą”.

 

2  oraz 3 godzina lekcyjna – klasy IV c TE, sala biblioteka szkolna, spotkaniez przedstawicielem Stowarzyszenia „POMOC”.

Tematyka: „Handel ludźmi. Bezpieczna praca za granicą”.

 

4  oraz 5 godzina lekcyjna – klasy II c TE, sala biblioteka szkolna, spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „POMOC”.

Tematyka: „Handel ludźmi. Bezpieczna praca za granicą”.

 

4  oraz 5 godzina lekcyjna – klasy III c TE, sala 212, spotkanie
z przedstawicielem Stowarzyszenia „POMOC”.

Tematyka: „Handel ludźmi. Bezpieczna praca za granicą”.