W dniu 30 czerwca o godzinie 12.00 odbyła się uroczystość wręczenia świadectw maturalnych tegorocznym maturzystom naszej szkoły.
Życzymy wszystkim tegorocznym absolwentom naszej samych sukcesów zawodowych i osobistych.