Dnia 25 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbył się VIII Regionalny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów gimnazjów.

 Celem  konkursu było:

 

  • Wyłonienie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji.
  • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
  • Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
  • Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
  • Stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa i osiągnięcia sukcesu.
  • Wykorzystanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
  • Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

W konkursie wzięło udział 28 uczniów ze szkół gimnazjalnych Chorzowa, Siemianowic Śląskich oraz Zabrza. Uczniowie rozwiązywali zadania z zakresu geografii, fizyki, chemii oraz biologii. Gościem honorowym była Pani Danuta Kontny doradca metodyczny z geografii oraz przyrody, która zorganizowała warsztaty dla nauczycieli przygotowujących młodzież.

Wyniki konkursu :

Laureaci

1 miejsce – nr 26 – 77%

2 miejsce – nr 22- 75%

3 miejsce – nr 03- 72%

Wyróżnienia

nr 36 – 70%

nr 06 – 66%

nr 31 – 64%

nr 23 – 64%

nr 38 – 63%

nr 30 – 61%

Pozostałe wyniki

nr 28 – 59%

nr 32 – 57%

nr 21 – 55%

nr10 – 51%

nr 12 – 51%

nr 09 – 51%

nr 15 – 50%

nr 01 -50%

nr 35 – 50%

nr 16 – 48%

nr 02 – 46%

nr 19 – 46%

nr 08 – 46%

nr 14- 44%

nr 13- 44%

nr 04 – 42%

nr 29 – 38%

nr 05 – 38%

Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom dziękuję za udział i przygotowanie merytoryczne. Wiedza uczniów z roku na rok jest coraz większa.

29 kwietnia o godzinie  13:00 w auli szkoły  odbędzie się uroczyste podsumowanie  Konkursu na które zapraszamy laureatów oraz wyróżnionych uczniów .

 

Agnieszka Kasperczyk – organizator konkursu