13 stycznia 2017r. uczniowie klasy IIIc pod opieką wychowawcy i jednocześnie nauczyciela matematyki mgr Ewy Szromek uczestniczyli w zajęciach popularyzujących naukę w ramach cyklu „Nie ma techniki… bez matematyki” na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach.

W ramach zajęć uczestniczyliśmy w dwóch wykładach: pierwszy z nich był wykładam z matematyki dotyczącym zasad dedukcji, w czasie którego uczniowie rozwiązywali problemy z zakresu geometrii i algebry, a drugi nosił tytuł: „Inżynieria Materiałowa, bez niej nie byłoby klocków Lego” i pokazywał, że bez inżynierii materiałowej nie byłoby niczego poza naturą.

Uczniowie bardzo aktywnie i z zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach, być może  w przyszłości ktoś z nich podejmie kształcenie właśnie na tym wydziale.

mgr Ewa Szromek