Współpraca z ArcelorMittal

0
279

W ramach współpracy z ArcelorMittal szkoła otrzymała dotację finansową na doposażenie pracowni elektronicznej i elektrycznej.

Z środków tych zakupiono sprzęt kontrolno – pomiarowy, narzędzia, pomoce dydaktyczne i materiały eksploatacyjne.

Sprzęt ten będzie służył uczniom w trakcie lekcji i zajęć warsztatowych.

Dziękujemy firmie ArcelorMittal za pomoc finansową.