IMG_6519

Tydzień Świadomość Profilaktycznej
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1
im. W. Korfantego w Chorzowie

 

Dzień pierwszy: 13.02.2017r.   

Od godziny 8:50 do 12:20 stanowisko profilaktyczno – edukacyjne zorganizowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chorzowie.

Można było sprawdzić:

–  badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu,

– jak czuje się osoba pijana (alkogogle) ćwiczenia na orientacje,

– jak czuje się osoba pod wpływem środków odurzających (narkogogle)
ćwiczenia na orientacje,

– udostępnienie materiałów edukacyjnych dotyczących wpływu środków
psychoaktywnych na funkcjonowanie człowieka,

– kampania informacyjna na temat dotyczący HIV/AIDS

– konkurs na temat negatywnego wpływu środków uzależniających –
przeznaczony dla klas I TE oraz ZSZ.

Konsultacje z pracownikami Poradni Terapii Uzależnień
od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień z Chorzowa
.

W zakresie podejmowania ryzykownych zachowań (osoby pełnoletnie mogły wykonać badanie krwi).

.

W ramach działań profilaktycznych przez cały tydzień na terenie szkoły,  prowadzona będzie w ramach uzyskanego tytułu Szkoły Wolnej od Dopalaczy – kampania społeczna dotyczącą  zwiększenia świadomości na temat zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych.  

 

1 godzina lekcyjna  –  klasa II a TE,

Prowadząca: mgr Agnieszka Kasperczyk

Warsztaty: Podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych.

 

2 godzina lekcyjnaklasa I a TE,
Prowadzący: mgr Grzegorz  Fels

Warsztaty: „Sekty i zagrożenia płynące z przynależności do nich”.

 

2 godzina lekcyjna – uczestnikami projektu uczniowie
Gimnazjum nr 2 w Chorzowie.

Prowadzący uczniowie ZSTiO nr 1 w Chorzowie:
grupa I – Rafał Kozłowski, Wiktor Biały,
Grupa II – Magdalena Kurpanik , Mateusz Frajhajt,

Grupa III – Natalia Szańska, Kamila Uschnat, Oliwia Karpińska,

Warsztaty:. „Cyberprzemoc – profilaktyka rówieśnicza”.

 

3 godzina lekcyjnaklasa I b TE,
Prowadzący: mgr Grzegorz  Fels

Warsztaty: „Sekty i zagrożenia płynące z przynależności do nich”.