W dniu 01 czerwca br. uczniowie klasy I a Techniku Elektronicznego o specjalności organizacja reklamy wraz z panią dr Bogumiłą Smolorz odwiedzili  Bibliotekę Śląską w Katowicach, w której  zapoznani zostali z jej historią, organizacją pracy oraz możliwością korzystania z różnorodnych zbiorów bibliotecznych.