W czwartek, 8 czerwca 2017 r., uczniowie klas 1 technikum oraz  szkoły zawodowej udali się pod opieką nauczycieli na pieszą wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”.

Oczyszczalnia Ścieków „Klimzowiec” położona jest w granicach administracyjnych miasta Chorzowa, gdzie prowadzony jest proces mechanicznego oczyszczania ścieków (tzw. część mechaniczna) oraz miasta Katowice gdzie prowadzone są procesy biologicznego usuwania biogenów (tzw. część biologiczna). Obecnie, ta powstała na początku XX w. oczyszczalnia, jest jedną z największych oczyszczalni ścieków w Polsce obsługującą prawie 200 000 mieszkańców w zlewni obejmującej obszar około 31,7 km2 w granicach zasięgu Aglomeracji „Chorzów-Świętochłowice”.

Grupę powitała Pani Agnieszka Jońca – Makówka, która służyła  za przewodnika. Zwiedzanie rozpoczęło się w miejscu, gdzie dopływają ścieki kanałem Rawy na teren obiektu (głównie z Chorzowa i Świętochłowic). Zagłębiono nas w proces mechanicznego oczyszczania ścieków. Następnie przeszliśmy na część biologiczną, gdzie krok po kroku opowiadano nam o wszystkich zabiegach prowadzących do uzyskania ścieku oczyszczonego oraz o zastosowanej technologii służącej do pozyskiwania biogazu, a w następnej kolejności energii elektrycznej. Mogliśmy zobaczyć jak wygląda proces technologiczny przeróbki ścieków oraz zapoznać się z pełną automatyzacją i systemem sterowania urządzeniami do oczyszczania.

Nowoczesna i w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia wskazuje na to, że Chorzów może się szczycić mianem miasta przyjaznego środowisku.

Ponieważ dla większości z nas była to pierwsza wizyta w oczyszczalni, chłonęliśmy wszystkie informacje przekazywane przez Panią Przewodnik. W związku z powyższym wycieczkę uważamy za bardzo udaną!

20170608_115022