Wszystkie pierwsze klasy technikum oraz szkoły branżowej I stopnia wraz z wychowawcami miały możliwość udziału w warsztatach integracyjnych prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego. Głównym celem zajęć było wsparcie procesu integracji oraz rozwój relacji pomiędzy uczniami biorącymi udział w zajęciach. Dzięki nim uczniowie mogli lepiej poznać się nawzajem, doskonalić umiejętności współpracy i komunikacji interpersonalnej. Poprzez budowanie pozytywnych relacji warsztaty wpływają również na wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów w klasie i szkole.