70lecie_formularz

0
762

Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie,

ul. Sportowa 23, 41-506 Chorzów

Telefony:

Bernardeta Dworaczyk +48 322410216

Agnieszka Kasperczyk +48 607701143

Piotr Płonka +48 604266891

e- mail: zst1ch@wp.pl

70-lecie „Wojtka”

Zjazd Absolwentów ZST nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie

lata 1950 – 2020

6 czerwca 2020r.

 


  KARTA ZGŁOSZENIOWA

  Niniejszym zgłaszam swój udział w obchodach Jubileuszu 70- lecia Szkoły w dniu 6 czerwca 2020 r. i zamierzam skorzystać z opcji (wymagane):

  Prosimy o dokonanie odpowiedniej wpłaty najpóźniej do 31 marca 2020 r. na konto nr 16 1940 1076 3194 8708 0000 0000 z tytułem wpłaty ( bardzo ważne!) Zjazd 2020, imię i nazwisko, rok ukończenia szkoły (przykład: Zjazd 2020, Adam Nowak, 1968).


  DANE UCZESTNIKA

  Poniższe dane służą wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu do przygotowania uroczystości. Wszelkie dane będą przechowywane w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.

  Zgłaszając swój udział w obchodach jednocześnie wyrażam zgodę na umieszczenie mojego nazwiska na liście osób biorących udział w uroczystości oraz na publikowanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880) w materiałach pamiątkowych, jakie będą tworzone w trakcie uroczystości oraz publiczne udostępnienie za pośrednictwem dowolnego medium.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZJAZDU ABSOLWENTÓW
  Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie

  • Administratorem danych Pani / Pana jest Zespół Szkół Technicznych nr 1 W. Korfantego w Chorzowie ul. Sportowa 23 , 41- 506 Chorzów ,                              tel. 32 2410 – 216 , email zst1ch@wp.pl ;
  • Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani / Pan Zdzisław Korzuch i można skontaktować się z nim przez email biuro@bitprotect.pl , tel. 508534287
  • Podanie danych jest dobrowolne.
  • Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji Zjazdu Absolwentów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku               z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  • Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają                            z przepisów prawa.
  • Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.