Tydzień Edukacji  Globalnej to impreza cykliczna, która w tym roku odbywa się od 19 listopada do 25 listopada. W tym roku przypada 20 edycja i z tej okazji na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ- Południe Rady Europy, wybrano hasło przewodnie: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”. Pilna potrzeba promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ,  zwrócenie uwagi świata na globalne wyzwania tj. migracje międzynarodowe, zmiany klimatu, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne spowodowały, że młodzi ludzi mogą uczestniczyć z zaangażowaniem w obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej na całym świecie.

U nas również uczniowie włączyli się w działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Na lekcji języka niemieckiego uczniowie klas pierwszych i drugich wybierali tematy ważne dla nich samych, wykorzystując piktogramy, wskazujące na Cele Zrównoważonego Rozwoju: m.in. wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie czy zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promowanie dobrobyt czy zapewnienie wszystkim wysokiej jakości edukacji oraz promowanie uczenie się przez całe życie

Bo przecież Globalna Edukacja to jeden z podstawowych kierunków pracy nauczyciela językowca, który uwrażliwia na inne kultury, wskazuje na takie cechy jak otwartość czy empatię, która towarzyszyć ma młodym ludziom w kontaktach i w zderzeniu z innymi kulturami, na rozwój własny ale i perspektywy na przyszłość. Uczniowie prezentowali własne opinie oraz oglądali ciekawe reportaże „Afrikas Chance auf Entwicklung” – „Szanse Afryki na rozwój”, które dotyczyły jakości życia oraz sfer, na które powinno kłaść się nacisk, by dzieci i młodzież w krajach afrykańskich miała szanse na rozwój społeczny. Poza tym edukacja stała się tematem przewodnim , dzięki wykorzystaniu materiałów, filmu wprost z www. SOS- Kinderdoerfer.de  (wioski dziecięce) uczniowie zobaczyli, jak młodzież w Afryce uczy się zawodów – krawiectwa, gastronomii, elektryki czy stolarstwa. Poza tym wykorzystanie tekstu „Schulbildung für Kinder und Jugendliche in Burkina Faso”- „Wykształcenie dzieci i młodzieży w Burkina Faso” jeszcze bardziej przybliżyła temat i pozwoliła rozwinąć słownictwo z zakresu Globalnej Edukacji, a przy okazji poznać jedną z organizacji ChildFund Deutschland, która zajmuje się pomocą humanitarną w krajach afrykańskich.

Inny obraz i perspektywa rzeczywistości, prezentacja problemów otaczającego nas świata od wewnątrz, omówienie problemów i celów tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej pozwoliło na uwrażliwienie młodzieży na to, co dzieje się nie tylko tu i teraz, ale również rozwinęło ich kompetencje interkulturowe i społeczne .

Polecane linki wykorzystane w ramach  działań na lekcji języka niemieckiego :

https://www.gemeinsam-fuer-afrika.de/schulbildung-fuer-kinder-in-burkina-faso/

https://www.youtube.com/watch?v=f44SZ3n90Q0 ( Jakich wymarzonych zawodów uczą się młodzi w krajach afrykańskich ?- film)

https://www.youtube.com/watch?v=Y5SuD-6MA_w (Szanse  Afryki na rozwój)

https://www.childfund.de/de/home.html

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here