DO POBRANIA

0
36

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Zał.nr1.Formularz Rekrutacyjny Dla Nauczyciela

Zał. Nr 1b. Formularz Rekrutacyjny Dla Nauczyciela Podjęcie Studiów Podyplomowych

Zał.nr 2a.Formularz Rekrutacyjny Dla Ucznia Niepełnoletniego

Zał.nr 2b.Formularz Rekrutacyjny Dla Ucznia Pełnoletniego

Zał.nr 3. Deklaracja Udziału W Projekcie

Zał.nr 4.Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał.nr 5. Zgoda Rodzica Opiekuna Prawnego

Zał.nr 6. Rezygnacja Z Projektu

Zał. Nr 7a Ankieta Dotycząca Chęci Uczestnictwa W Zajęciach Dla Nauczycieli

Zał.nr 7b Ankieta Dotycząca Chęci Uczestnictwa W Zajęciach Dla Uczniów