DO POBRANIA

0
124

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Zał. Nr 1.Formularz Zgłoszeniowy Dla Nauczyciela

Zał. Nr 1a. Formularz Zgłoszeniowy Dla Nauczyciela Podjęcie Studiów Podyplomowych

Zał.nr 2a.Formularz Zgłoszeniowy Dla Ucznia Niepełnoletniego

Zał.nr 2b.Formularz Zgłoszeniowy Dla Ucznia Pełnoletniego

Zał.nr 3. Deklaracja Udziału W Projekcie

Zał.nr 5. Zgoda Rodzica Opiekuna Prawnego

Zał.nr 6. Rezygnacja Z Projektu

Zał. Nr 7a Ankieta Dotycząca Chęci Uczestnictwa W Zajęciach Dla Nauczycieli

Zał.nr 7b Ankieta Dotycząca Chęci Uczestnictwa W Zajęciach Dla Uczniów