DO POBRANIA

0
180

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 1

Zał. Nr 1.Formularz Zgłoszeniowy Dla Nauczyciela

Zał. Nr 1a. Formularz Zgłoszeniowy Dla Nauczyciela Podjęcie Studiów Podyplomowych

Zał.nr 2a.Formularz Zgłoszeniowy Dla Ucznia Niepełnoletniego

Zał.nr 2b.Formularz Zgłoszeniowy Dla Ucznia Pełnoletniego

Zał.nr 3. Deklaracja Udziału W Projekcie

Zał.nr 5. Zgoda Rodzica Opiekuna Prawnego

Zał.nr 6. Rezygnacja Z Projektu

Zał. Nr 7a Ankieta Dotycząca Chęci Uczestnictwa W Zajęciach Dla Nauczycieli

Zał.nr 7b Ankieta Dotycząca Chęci Uczestnictwa W Zajęciach Dla Uczniów