DOSTĘPNOŚĆ SZKOŁY DLA ZAINTERESOWANYCH

0
410

Szanowni Państwo,

W Zespole Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie we wszystkich biurach możliwa jest bezpośrednia obsługa zainteresowanych.

Dla bezpieczeństwa Państwa oraz pracowników szkoły wprowadzono zasady ograniczonego poruszania się po szkole.

Zainteresowani przed wizytą w szkole zobowiązani są umówić się telefonicznie na konkretny dzień i konkretną godzinę, dzwoniąc na numer 32  2410216.

Podczas wizyty w szkole interesanci zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej/przyłbicy. Po wejściu  do szkoły (przy portierni) konieczna jest dezynfekcja rąk i pomiar temperatury.