Edukacja regionalna: Tragedia Górnośląska

0
389

W czwartek 6 lutego grupa uczniów pod opieką pana Płonki wybrała się do Muzeum w Chorzowie na wykład pt. „Między wyzwoleniem a podbojem. Armia Czerwona na Górnym Śląska w 1945 roku”. Wykład wygłosił dr J. Tracz z katowickiego oddziału IPN. Poruszył w nim kwestię wkroczenia Armii Czerwonej na teren Górnego Śląsk, polityki stosowanej wobec przebywającej na Śląsku Niemców oraz wywozu Górnoślązaków do pracy w głąb ZSRR w 1945 roku. Wydarzenie to wpisywało się w obchody 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej.